Wel of niet inbakeren

Hippe Mama Club Baby

Als je overweegt om je kindje in te gaan bakeren, dan is het goed om je eerst te verdiepen in alle aspecten rondom inbakeren, ook de voor- en nadelen van inbakeren.

Er wordt tegenwoordig heel makkelijk ‘aangeraden’ om een kindje in te bakeren als hij onrustig is of slecht slaapt. Als er sprake is van onrust of slecht slapen, dan is het goed om te kijken naar de oorzaak hiervan. Is de onrust natuurlijk gedrag, dat past bij een baby? Een baby kan honger hebben, pijn hebben van buikkrampjes of nog iets anders. Het is goed om eerst alle medische oorzaken uit te sluiten. Want wat je een kind inbakert, omdat hij onrustig is en zichzelf wakker slaat met de armpjes, maar de onrust blijkt te komen door bijvoorbeeld Kiss syndroom of door (verborgen) reflux?

Inbakeren en borstvoeding

Bij borstvoeding wordt aangeraden om op verzoek te voeden. De baby geeft op een heel natuurlijke manier aan dat hij honger begint te krijgen. Voorbeelden van vroege hongersignalen zijn: zoeken met de mond, de handjes naar de mond brengen, smakgeluidjes, wakker worden, ‘zwaaien’ met de handjes. Huilen is het laatste hongersignaal dat een baby afgeeft. Met huilen zegt de baby eigenlijk “je hebt al mijn eerdere signalen gemist, nu heb ik echt honger!”

Als je een kind inbakert dan kan hij een groot deel van de vroege hongersignalen niet meer afgeven.

Landelijk onderzoek naar inbakeren

In mei 2008 promoveerde B. van Sleuwen op een landelijk onderzoek naar inbakeren. Uit dit onderzoek bleek dat inbakeren alleen maar een toegevoegde waarde heeft tot zeven weken en dan uitsluitend in combinatie met rust en regelmaat. Haar oordeel is: ‘Het inbakeren heeft geen toegevoegde waarde; er is een klein effect meetbaar bij de jonge baby’s, maar een verschil van tien minuten per dag is klinisch niet relevant.’

De gevaren van inbakeren

Verkeerd inbakeren kan schade toebrengen aan een kind, zoals heupafwijkingen. Een ingebakerd kind kan zich naar de buik draaien, wat een risicofactor is voor wiegendood. Daarbij geeft inbakeren meer kans op hechtingsproblemen.

Kinderen mogen beslist niet ingebakerd worden in de volgende situaties:

  • Kinderen met een verhoogde kans op een heupafwijking, zoals heupdysplasie
  • Koorts
  • De eerste 24 uur na een vaccinatie in verband met eventuele koorts als reactie op de vaccinatie
  • Luchtweginfecties
  • Voorkeurshouding
  • Kinderen met eczeem
  • Kinderen met reflux

Begeleiding

Als je het gevoel hebt dat jouw kind overmatig onrustig is of huilt, zoek dan hulp! Sluit alle medische oorzaken uit. Het bezoek aan een osteopaat is ook echt aan te raden.

Prikkelreductie kan ook echt helpen om onrust te verminderen. Vermijd teveel aan prikkels door: televisie, radio, gebruik van wipstoel, mechanisch aangedreven speelgoed, teveel dingen ondernemen, visite, etc.

Zoek naar de oorzaak van onrust in plaats van het bestrijden van het symptoom! Het op onnatuurlijke wijze beperken van de bewegingsvrijheid van jouw baby moet een weloverwogen keuze zijn.