Forumregels

 • 4 april 2014 om 13:26 #1085
  Sandra vL
  Bijdrager

  Door het bezoeken/gebruiken van “hippemamaclub.nl” (in wat volgt wordt hiernaar verwezen als het gaat over “wij”, “ons”, “onze”, “hippemamaclub.nl” of “http://www.hippemamaclub.nl/forum”), ga je automatisch akkoord met de volgende voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met één van de voorwaarden, bezoek/gebruik “hippemamaclub.nl” dan niet langer. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen en zullen je daar -waar mogelijk- van op de hoogte houden. Het is echter aan te bevelen om regelmatig zelf de voorwaarden te controleren op wijzigingen. Als je niet akkoord gaat met één van de wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van “hippemamaclub.nl”. Als je wel gebruik blijft maken van “hippemamaclub.nl”, ga je automatisch akkoord met de wijzigingen.

  1. Huisregels forum
  Om de gang van zaken op dit forum goed te laten verlopen, gelden voor elke forum gebruiker bepaalde regels. Je dient akkoord te gaan met deze huisregels voordat je van dit forum gebruik gaat maken.

  2. Gewenst en ongewenst gedrag op het forum
  2.1 Heb respect voor elkaar en hou het gezellig. Gedraag je naar anderen toe beleefd, respecteer ieders eigenheid en ideeën, val mensen en hun ideeën en meningen niet aan en wees tolerant. Kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, racistische, seksueel-georiënteerde opmerkingen en verheerlijking van geweld en mishandeling worden absoluut niet getolereerd. Grof taalgebruik, grove grappen, het bewust kwetsen of lastigvallen van andere gebruikers is niet toegestaan. Onze forum moderators zullen de verschillende fora goed in de gaten houden en overtreders van bovenstaande regels uitsluiten.
  2.2 Gebruik van het forum. Het forum is bedoeld voor moeders die op informele manier het wel en wee van het moederschap willen delen. De volgende zaken zijn op het forum dan ook niet toegestaan:
  a. het gebruik van het forum voor commerciële doeleinden zonder contract met de beheerders (illegaal adverteren). Hieronder valt het aanbieden van betaalde diensten (dus ook oppas e.d.), handel en verkoop van producten, het noemen van andere websites en chatkanalen, het verspreiden van reclame (spam), het aanbieden van (interactieve) spelletjes en dergelijke.
  b. het forum te gebruiken voor alle vormen van illegale activiteiten zoals handel of verspreiding van (kinder)porno (dus ook geen foto’s plaatsen van kinderen en/of volwassenen die door derden als aanstootgevend gezien of misbruikt kunnen worden, zoals naakfoto’s), handel in soft- en/of harddrugs, handel van door auteursrechten beschermde werken, enz.
  c. Bij het gebruik van het forum op welke manier dan ook in strijd handelen of anderen aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met de wet.
  d. De werking van het forum of de daaraan gekoppelde website, alsmede computersystemen van Hippemamaclub.nl of gebruikers daarvan verstoren d.m.v. het plaatsen van grote hoeveelheden tekst of tekens; het herhaaldelijk plaatsen van dezelfde tekst of tekens; het verspreiden van virussen in elke vorm, het verwijderen van bestanden van gebruikers van het forum of enig ander materiaal van het forum of de website; het hacken van de computersystemen van Hippemamaclub.nl of die van andere bezoekers of op elke andere wijze het verstoren van het gebruik van Hippemamaclub.nl.
  2.3 Hippemamaclub.nl zal een aantal forummoderators aanstellen die toezicht houden op de gang van zaken op het forum. Deze forummoderators zullen door Hippemamaclub.nl worden aangewezen. Het is bezoekers niet toegestaan zich voor te doen als moderator als zij deze taak niet door de Hippemamaclub.nl toegewezen hebben gekregen.
  2.4 Hippemamaclub.nl is een site voor moeders. Mensen (waaronder moeders) die door opleiding of (vrijwilligers-) werkervaring experts zijn op een bepaald gebied blijven op het forum gewoon mede forumgebruikers en dienen zich niet als experts te presenteren.
  2.5 Als een gebruiker van het forum van mening is dat een andere gebruiker bovenstaande regels niet respecteert kan deze een e-mail sturen aan
  2.6 Hippemamaclub.nl behoudt zich het recht voor misbruikers van het forum tijdelijk of permanent toegang tot de site te onthouden. Bezoekers die zich niet houden aan bovenstaande regels kunnen onmiddellijk en permanent uitgesloten worden van het forum en indien nodig wordt de internetprovider van de gebruiker gewaarschuwd. Bij gebruik en registratie wordt het IP-adres van elke gebruiker opgeslagen, waardoor Hippemamaclub.nl het volgen van de voorwaarden kan afdwingen. Elke gebruiker gaat ook akkoord met het feit dat “hippemamaclub.nl” het recht heeft om op ieder moment een onderwerp te verwijderen, verplaatsen of sluiten. Als gebruiker sta je ook toe dat jouw opgegeven informatie in onze database wordt opgeslagen. Deze informatie wordt nooit zonder jouw toestemming aan derden doorgegeven, tenzij een rechter hierom vraagt. Noch “hippemamaclub.nl”, noch phpBB (zie artikel 5) zijn verantwoordelijk als je gegevens door een forumhack toch openbaar gemaakt zouden worden.
  2.7 Hippemamaclub.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld door enige schade of kosten die een bezoeker lijdt of maakt indien Hippemamaclub.nl gebruik maakt van haar bevoegdheden onder artikel 2.5

  3. Omgang met persoonlijke gegevens
  3.1 Hippemamaclub.nl zal persoonlijke gegevens (e-mail adres, adresgegevens) niet gebruiken voor andere doeleinden dan eigen gebruik (inloggen en verzenden van het Hippemamaclub Magazine). Gegevens worden niet doorverkocht aan derden. U zult niet telefonisch of schriftelijk benaderd worden door mensen van Hippemamaclub.nl met als doel u dingen te verkopen of lid te maken van andere magazines of organisaties. Mocht u wel benaderd worden door iemand die zich voordoet als iemand van Hippemamaclub.nl dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen aan
  3.2 Wij adviseren u voorzichtig te zijn met het verstrekken van uw persoonlijke informatie, zoals adres, telefoonnummers, bankrekeningen en creditcard nummers aan andere gebruikers van het forum. Maak deze nooit aan andere bezoekers bekend. Hippemamaclub.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor hierdoor geleden schade.
  3.3 Wees voorzichtig met het verspreiden van (familie) foto’s op het forum. Plaats zeker geen naakt foto’s (bad, strand e.d.) van uzelf of uw kinderen!
  3.4 Zorg voor een goede beveiliging van uw computer(s) of andere systemen en zorg dat deze beveiliging up to date is.

  4. Aansprakelijkheid
  4.1 Hippemamaclub.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ten gevolge van het gebruik van de website of het forum. Ook is Hippemamaclub.nl niet verantwoordelijk voor overeenkomsten die bezoekers aangaan met adverteerders op de site of het forum. Hippemamaclub.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade en/of kosten die een gebruiker maakt ten gevolge van handelen van andere gebruikers van het forum. Gebruik van de website en/of het forum is geheel voor eigen verantwoording van de gebruiker.

  5. Werking van het forum
  5.1 Dit forum werkt op basis van phpBB (in wat volgt wordt hiernaar verwezen als het gaat over “zij”, “hen”, “hun”, “phpBB-software”, “www.phpbb.com”, “phpBB Groep”, “phpBB Teams”). Dit is een forumpakket dat is vrijgegeven onder de “General Public License” (of “GPL”) en kan worden gedownload op De phpBB-software vergemakkelijkt alleen discussies via het internet en GPL verbiedt hen tussen te komen in wat wij toestaan en/of verbieden als toelaatbare inhoud en/of gedrag. Voor meer informatie omtrent phpBB, zie:

  6. Accepteren van de voorwaarden
  6.1 U krijgt alleen toegang tot het forum als u deze regels accepteert! Door gebruik te maken van dit forum accepteert u automatisch al bovenstaande voorwaarden.

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.