Huiswerk

Wanda Gezin

Onze oudste zoon, Bart, zit in groep 7. Tussen de middag zitten we aan tafel een boterham te eten. Tussen neus en lippen door vraag ik hoe hij zijn toets Geschiedenis heeft gemaakt. Het wordt stil aan de overkant. Ik kijk op van mijn bordje en terwijl ik een stuk van mijn boterham af hap mompel ik: “Nou?” Bart laat zijn hoofd langzaam zakken. Hij mompelt: “vrkmadr.” Ik versta hem niet en vraag daarom of hij het nog eens wil herhalen. Bart blijft druk naar zijn bordje staren en mompelt: “vierkmadr” Ik zeg tegen hem: “Goh, ik meen toch echt te horen dat je een vier komma drie hebt. Maar dat zal wel niet kloppen…. Toch?!”

Bart kijkt me aan en stort een golf van woorden over me uit: “De hele klas had het slecht gemaakt en we mogen een herkansing doen en het laagste punt was een één komma nog iets en de herkansing is vrijdag en ik ga daar goed voor leren en het hoogste punt telt dan en als ik lager haal dan een vier komma drie dan telt toch het hoogste punt dus die vier komma drie…” Mijn mond zakt open van verbazing. Vanaf mijn linker kant klinkt: “Mama, je moet met je mond dicht eten!” van mijn jongste zoon. Ik kijk hem geïrriteerd aan… Hij lacht geniepig. Ondertussen probeer ik in mijn, inmiddels wat rood aangelopen hoofd, Bart zijn betoog op een rijtje te zetten. Ik herhaal wat ik heb gehoord en Bart knikt braaf. Ik kan me echt niet herinneren dat Bart zo’n laag punt heeft gescoord voor een toets, dus dit komt even hard aan.

Ik val even stil, ik probeer te bedenken wat ik ga doen. Bart piept vanaf de overkant van de tafel: “Niet boos zijn mama.” Ik ben ook niet boos, ik heb eerder het gevoel dat IK gefaald heb. Ik heb hem niet genoeg gewezen op het feit dat hij huiswerk had moeten maken. Ik heb niet genoeg nagevraagd of hij nog een toets had….. Maar van de andere kant… hij zit in groep 7, dan mag ik toch wel verwachten dat hij zelf zijn verantwoordelijkheid neemt, of niet? Help… onzekere mama in the house!!!

Samen met Bart heb ik voor elke dag een tijd afgesproken dat hij huiswerk moet gaan maken. Niet in de huiskamer tussen de drukte van alle dag, maar boven aan zijn bureau. Ik hoop dat het helpt… Ik weet het ook niet… dit is pas de eerste keer dat ik een kind in groep 7 heb! Help!

Wanda is de moeder van 2 jongens (8 en 10 jaar)

Wat vind jij, bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor huiswerk op de basisschool? Praat mee op het forum!